Over ons

WIE ZIJN WE

image

SISKA DE WILDEMAN

 • Siska De Wildeman (°1984) groeide op in Sleidinge en studeerde Latijn-Moderne Talen te College-O.-L.-Vr.-Ten Doorn Instituut Eeklo. Zij behaalde haar diploma van licentiate in de rechten in 2007 aan de Universiteit van Gent. In het kader van een Erasmus-uitwisselingsproject studeerde zij een half jaar aan de Université René Descartes in Parijs.
 • Onmiddellijk na haar studies, op 1 oktober 2007, stapte zij met vol enthousiasme mee in het kantoor van haar vader FRANK DE WILDEMAN, waar zij gedurende 10 leerrijke jaren de knepen van het vak mocht leren.
 • Zij behandelde er vnl. huur-/pachtgeschillen, aannemingsgeschillen, factuurbetwistingen, sociale geschillen en verkeerszaken.
 • Daarnaast zet zij zich eveneens in voor de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand.
 • Na het succesvol doorlopen van de 3 jaar-durende stage en na het behalen van het Bekwaamheidsattest voor het Uitoefenen van het Beroep Advocaat (BUBA-examen) werd zij op 1 oktober 2010 opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten aan de Balie van Gent.
 • In 2012 voltooide zij de bijzondere opleiding jeugdrecht.

image

INE VAN SEGHBROECK

 •  Ine Van Seghbroeck begon haar rechtenstudies met de vaste overtuiging om advocaat te worden. Zij behaalde haar diploma van licentiate in de rechten in 2003 aan de Universiteit van Gent.
 • Onmiddellijk na haar studies begon zij haar stage bij het advocatenkantoor Vandevelde & Heytens te Zelzate, waar zij na haar stage en het behalen van haar BUBA-attest nog ruim een decennium bleef werken.
  Zij behandelde hier voornamelijk aansprakelijkheidskwesties, afhandelingen burgerlijke belangen, verzekeringsdossiers en strafzaken.
 • Zij werkt mee aan de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand.
 • In 2016 behaalde zij het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.
 • Ze wordt door de Vrederechter geregeld aangesteld als bewindvoerder, vaak op uitdrukkelijke vraag van familieleden en/of de begeleidende sociale dienst.
 • Daarnaast wordt zij sinds 2008 door de Arbeidsrechtbank ook geregeld aangesteld als schuldbemiddelaar.
 • Sinds 6 juni 2018 is zij plaatsvervangend Vrederechter te Zelzate.
 • Sinds april 2019 is zij vertegenwoordiger van de schuldbemiddelaars Gent