GDPR

Privacy Statement

Wij dragen zorg voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij dienen evenwel een aantal persoonlijke gegevens te kennen en te verwerken. Deze worden verwerkt via onze advocatensoftware en bij betalingen via de betaalsoftware van diverse banken. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de opdrachten die ons worden toevertrouwd en worden niet doorgegeven voor commerciële doeleinden. Wij verwerken deze gegevens conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien u hierover vragen hebt of deze gegevens wenst te corrigeren, kan u contact opnemen met ons kantoor. U kan dit doen door een mail te versturen met vraag naar leesbevestiging naar: info@hetadvocatenhui-s.be, met vermelding als onderwerp: “GDPR-mijn gegevens”. U kan ook vragen om de verwijdering van uw gegevens, wat wij evenwel pas kunnen doen na verstrijken van de wettelijk verplichte bewaartijd van vijf jaar na beëindiging van het dossier.