Materies

Het Advocatenhuis is een algemene rechtspraktijk.

Het cliënteel bestaat uit particulieren, ondernemers, firma’s, gezinnen, verenigingen, openbare besturen en maatschappijen. Iedereen is welkom voor bijstand, advies of hulp.

Wij behandelen onder andere de volgende zaken:

 • Wat kan ik doen als mijn huurder de huurprijs niet betaalt?
 • Ben ik als huurder verplicht om een wederverhuringsvergoeding te betalen?
 • Ben ik als ouder aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door mijn minderjarige zoon/dochter?
 • Welke boete mag ik verwachten voor een snelheidsovertreding?
 • Moet ik persoonlijk aanwezig zijn op de zitting van de Politierechtbank?
 • Riskeer ik een rijverbod?
 • Wat betekenen de inbreuken die vermeld staan op de dagvaarding die ik van de deurwaarder ontvangen heb?
 • Wat bedoelt men met ‘opdeciemen’?
 • Ik werd het slachtoffer van slagen en verwondingen. Hoe kan ik mij burgerlijke partij stellen in een procedure?
 • Kan ik zelf stappen ondernemen tegen de daders?
 • Ik werd gedagvaard voor de Correctionele rechtbank. Welke straf riskeer ik? Zijn er nog alternatieve straffen mogelijk?
 • Mijn partner zit in de gevangenis. Hij wil in beroep gaan tegen een vonnis van de Correctionele Rechtbank, maar kan niet op consultatie komen. Is dit praktisch haalbaar?
 • Mag ik weigeren om onderhoudsgeld te betalen als ik geen contact mag hebben met mijn kinderen?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten bij een echtscheiding?
 • Hoe wordt de betaling van onze gemeenschappelijke schulden (hypotheek, huur, afbetaling wagen…) nu geregeld?
 • Mijn ex-partner en ik komen nog goed overeen. Is het wel nodig dat wij de zaak voor de rechtbank brengen?
 • Wanneer is er sprake van co-ouderschap?
 • Kan ik voorkomen dat mijn partner de kinderen ziet?
 • Ik heb een gigantische schuldenberg (of misschien maar 1 heel grote schuld) en ik kan dit niet meer alleen oplossen. Zijn er hiervoor nog oplossingen mogelijk?
 • Ik ontving een plan minnelijke aanzuiveringsregeling en ik begrijp dit niet. Kan iemand mij duidelijk uitleggen welk bedrag er precies zal betaald worden?

(vb. factuurinvorderingen, protesteren van facturen, …)

 • Welke stappen kan ik ondernemen als mijn klanten de factuur niet betalen?
 • Wat moet ik doen als ik niet akkoord ben met een factuur die ik heb ontvangen?